{{ vm.tournament.title }}

{{ vm.tournament.starts | amDateFormat:'dddd Do' }} to {{ vm.tournament.finishes | amDateFormat:'dddd Do MMMM YYYY' }}

{{ vm.tournament.location }}